Jordvarmeanlæg - Installation/etablering

 

Effektive jordvarmeanlæg

 
Et jordvarmeanlæg består hovedsageligt af en jordslange, der graves ned i jorden, og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Når solen skinner, opvarmes jorden og en masse energi bliver dermed lagret i de øverste jordlag. Denne energi trækkes ud af jorden via jordslangen og transporteres via en frostsikker væske ind til varmepumpen. Her omsætter varmepumpen varmen til en så høj temperatur, at det passer til husets vandhaner og radiatorer.

Østjysk Køleteknik leverer og installerer jordvarmeanlæg med op til 20% større årsbaseret virkningsgrad sammenlignet med traditionelle on/off-jordvarmepumper.

Østjysk Køletekniks jordvarmeanlæg:


  • Brinen, en vand/frostvæske-blanding, der fungerer som varmeoverførselsmedie mellem jorden og varmepumpen, holdes ved en højere stabil temperatur, hvilket reducerer varmepumpens energikrav.
  • Inverterkompressorens forstærkende effekt minimerer brugen af reservevarmer.
  • Inverterkompressorens store driftseffektivitet opnås ved drift under delbelastning. Den fulde kapacitet er ikke påkrævet til mere end 90% af det samlede varmeoutput, så energiforbruget bliver reduceret til et minimum.

Alt dette resulterer i nedsatte driftsomkostninger og et hurtigere afkast af investeringen. Takket være den effektive isolering og en avanceret flydende affjedring af kompressoren, holdes lydniveauerne nede på et minimum. Enhedens kompressor tilpasser hastigheden efter belastningen. Da kompressoren i mere end 90% af driftstiden kører med delbelastning, er lydniveauet i høj grad reduceret.

Professionel installation af jordvarmeanlæg


Når du investerer i et jordvarmeanlæg fra Østjysk Køleteknik, får du en certificeret installatør ud til dig, som dels sikrer en professionel installation og dels rådgiver om anlæggets funktioner.

LET INSTALLATION af kompakt og harmonisk design

installation Da ekspansionsbeholder, sikkerhedsventiler og filtre er integreret inde i varmepumpen, er installationen yderst enkel.

Det elegante design medvirker til, at enheden nemt passer i indretning med andre husholdningsenheder, takket være dens lille pladsbehov.

For at reducere tiden der medgår til installation i boligen, er varmtvandstanken allerede fra fabrikkens side en del af varmepumpemodulet.

Årsnormfaktor for jordvarme


Årsnormfaktoren er et udtryk for, hvor meget varme varmepumpen leverer for hver kWh el den bruger, set over en normal fyringssæson i Danmark. Dvs. at en årsvirkningsgrad på 3 betyder at varmepumpen set over året leverer 3 kWh varme for hver kWh el den bruger - så jo højere årsnormfaktor des mere effektiv er varmepumpen. Jordvarmeanlæg har typisk en årsnormfaktor, der ligger fra 2,9 - 3,5 for radiatoranlæg og fra 3,2 - 3,8 for gulvvarme.

Bedst med gulvvarme


Varmepumper er mest effektive ved varmesystemer, der ikke behøver så høj fremløbstemperatur, da effektiviteten typisk falder med 2-3% for hver grad man øger fremløbstemperaturen til centralvarmeanlægget. Det har derfor stor betydning om varmepumpen skal levere 30-35 grader til et gulvvarmeanlæg eller 50 grader til et radiatoranlæg. En varmepumpe har svært ved at producere varme højere end 55°C. Hvis du på forhånd ved, at dine radiatorer og varmesystem er dimensioneret til en høj fremløbstemperatur, kan du skifte dine radiatorer til større modeller, der kan afgive den samme varme ved en lavere fremløbstemperatur.

Areal til jordslanger


Etableringen af jordvarmeanlæg forudsætter, at der er jord nok til at grave slanger ned i. Som en tommelfingerregel kan man regne med ca. 1,5 - 2 meter slange for hver m2 opvarmet boligareal. Har man eksempelvis et hus på 150 m2 skal man derfor regne med 225-300 meter slange. Jordslangerne nedgraves normalt i en dybde af 0,9 - 1,2 meter og i en afstand fra hinanden på 1 - 1,5 meter. Slangerne udlægges normalt i flere løb med en max. længde på 150 meter. Dvs. skal man have 300 meter slange kræver det mindst to løb.

Den rigtige jord


Det har også stor betydning, hvilken jordtype du har. Har du en meget sandet jord, er virkningsgraden ikke nær så god, som hvis du har en mere lerholdig jord. Dette skyldes, at det er fugten og de vandstrømninger, der er i jorden, som afgiver energien.

Gode råd


  • Etablering af jordvarmeanlæg kræver en godkendelse hos kommunen. Herudover kræver etablering af jordvarmeanlæg en afstand på mindst 50 meter fra vandboringer, hvorfra der udvindes drikkevand.  
  • Har du en sø, kan du også i stedet lægge slangerne ud på bunden af søen. Det forudsætter, at der vandgennemstrømning i søen. Der skal stadig søges om tilladelse hos kommunen.  
  • Som ejer af et jordvarmeanlæg, skal du sikre at anlægget bliver efterset og kontrolleret af en jordvarmesagkyndig mindst én gang årligt.


Udover jordvarme tilbyder vi også andre varmepumpeløsninger, såsom luft til luft og luft til vand. Derudover har vi mange løsninger inden for køleteknik, såsom industrikøling, klimaanlæg, køling af serverrum og kølerum.

Dialogen starter her

 

 
Tilbage til toppen