Service

 

Lad os udføre eftersyn af dine køle- og klimaanlæg

 
Lad os udføre eftersyn af dine køle- og klimaanlæg

Køle- og klimaanlæg består af avancerede mekaniske enheder, som det er vigtigt at vedligeholde.  Fornuftig vedligeholdelse, sikrer at anlæggene kører driftsmæssigt optimalt og forlænger anlæggenes
levetid samt giver store strømbesparelser.

Endvidere foreskriver loven, at køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg skal have et årligt eftersyn,
udført af en certificeret køletekniker fra et autoriseret kølefirma.
Med en serviceaftale hos Østjysk Køleteknik, varetager vi det årlige eftersyn, som forebygger og sikrer at
dine anlæg kører effektivt og sikkert.

Vi udfærdiger elektronisk serviceattest for hvert enkelt anlæg, der informerer dig om de enkelte anlægs aktuelle
tilstand samt dokumenterer overholdelse af gældende lovgivning.
Østjysk Køleteknik udfører eftersyn på alle typer køle- og klimaanlæg, herunder anlæg til industrikøling, vandkøling,
køling af serverrum, klimaanlæg, aircondition, køle- og fryserum samt varmepumper.

Du får dermed fuldt udbytte af din investering og en minimal risiko for kostbare produktionsstop eller nedbrud, og ikke mindst en forlængelse af køle- og klimaanlæggenes levetid.
Skulle uforudsete hændelser opstå, har Østjysk Køleteknik døgnvagt, der sikrer hurtig indgriben.

En serviceaftale med Østjysk Køleteknik sikrer:
- overholdelse af lovpligtigt eftersyn, herunder dokumentation
- drifts- og energimæssige besparelser gennem forebyggende vedligeholdelse
- minimering af uhensigtsmæssige driftsforstyrrelser
- optimal og miljøbevidst drift
- forlængelse af anlæggets levetid
- systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn
- døgnvagt
- serviceattest for hvert anlæg, med dokumentation af alle ændringer og udskiftninger på anlægget
- rådgivning og information om anlæggets tilstand

Dialogen starter her

 

 

Tilbage til toppen