Råd og regler

 

Gode råd og regler om installation og vedligeholdelse
af køle- og klimaanlæg

 


1 Særlig autorisation

Personer, der opstiller, monterer og igangsætter almindelige køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 1 kg kølemiddel, skal som minimum have en særlig autorisation.

2 ISO 9001 certifikation
Firmaer, der opstiller, monterer og igangsætter køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 2.5 kg kølemiddel skal være ISO 9001 certificeret og teknikeren, der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.

3 Lovpligtige periodiske eftersyn
Alle køleanlæg og varmepumper med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal have et lovpligtigt eftersyn mindst en gang om året. Alle køleanlæg og varmepumper med mere end 3 kg af de mest anvendte kølemidler skal have udført mindst en lækagekontrol om året.

4 Særlig autorisation ved eftersyn
Personer, der foretager eftersyn, reparation, vedligeholdelse eller nedlukning, herunder tømning af køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder de mest almindelige kølemidler, skal som minimum have en særlig autorisation.

5 ISO 9001 certificeret ved eftersyn
Firmaer, der foretager eftersyn af køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 2.5 kg kølemiddel, skal være ISO 9001 certificeret, og teknikeren der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.

6 Dokumentation af lovpligtigt eftersyn
Det er ejeren af et anlæg, der skal kunne dokumentere, at der har været foretaget et lovpligtigt eftersyn.

7 Dokumentation ved anlæg
Dokumentationen for lovpligtige eftersyn skal befinde sig ved anlægget.

8 Autorisationer og registrering
KMO, Kølebranchens Miljø Ordning, er udpeget af Miljøstyrelsen til at varetage autorisationer og registreringer, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret person eller virksomheds status i forhold til HFC kølemidler - se www.kmo.dk

9 Ukyndig anvendelse
De fleste kølemidler kan ved uhensigtsmæssig eller ukyndig anvendelse, forårsage skader på ozonlaget og/eller forøge drivhuseffekten. Det kan endvidere føre til nedsat virkningsgrad eller større energiforbrug. Også derfor skal køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg installeres og serviceres af korrekt uddannet personale og godkendte virksomheder..

 


Tilbage til toppen